Mlčenlivý výkřik

24.3.2010

Mlčenlivý výkřikKdybychom mohli slyšet mlčenlivý výkřik, který stoupá z celého lidstva, uslyšeli bychom strašlivý řev: „Nechci zemřít!“

Nuže, proč zvát lidi, ab mysleli na smrt, když už je tolik přítomná? Je to jednoduché. Protože jsme si umínili zapuzovat myšlenku na smrt. Předstírat, že neexistuje nebo že existuje jenom pro druhé, ne pro nás. V jednom velkém italském městě vyrostla po válce nová přepychová čtvrť. Stavitelé rozhodli, že tam nemá být žádný kostel z toho důvodu, že zvonění umíráčků a pohled na pohřby by mohl rušit klid nájemníků.

Myšlenka na smrt se však nedá odsunout nebo vypudit těmito ubohými prostředky. Tu nezbývá než potlačit, což dělá většina z nás. A potlačování stojí námahu, stálou pozornost, ustavičné duševní úsilí, jako když chce člověk udržet pokličku, která se chce mermomocí nadzvednout. Vynakládáme značnou část svých životních sil, abychom udrželi myšlenku na smrt daleko. Někteří předstírají v této věci jistotu, říkají, že vědí, že musí zemřít, ale že se o to nestarají přehnaně, že myslí na život, a ne na smrt… To je však póza sekularizovaného člověka. Ve skutečnosti je to jen jeden z mnoha způsobů, jak potlačit strach.

Proto je nutné mluvit o smrti stále znovu, a mluvit o ní právě o Velkém pátku, v den, kdy byla přemožena. Mluvit o smrti ne proto, abychom zvětšili strach, ale abychom od něho byli osvobozeni Tím, který jediný to může udělat.

Ale jak přemohl Ježíš smrt? Ne tím, že by se jí vyhnul, že by ji zahnal jako nepřítele na útěk. Přemohl ji tím, že ji podstoupil, že v sobě vychutnal její hořkost. Přemohl ji zevnitř, nikoli zvenčí.
Ježíš přemohl smrt „svou smrtí“. Mortem nostro moriendo destruxit: to je velikonoční zvolání, které stoupá jednohlasně v tento den. Smrt už není zdí, o kterou se všechno rozbíjí. Je to pascha, to znamená přechod. Je to jakýsi most, kterým se vstupuje do pravého života, kde už není smrti.

 

kniha: Ukřižovaný Kristus, Velkopáteční rozjímání 1996-2001
autor: Raniero Cantalamessa
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10719-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému