Maria rozvazující uzly a papež František

11.5.2015

Maria rozvazující uzly a papež FrantišekJeden z výrazů zbožnosti papeže Františka
je velmi málo známý.
A právě na jeho rozšíření
se jako biskup Buenos Aires v Argentině podílel.
Jedná se o úctu k Panně Marii „rozvazující uzly“.

V osmdesátých letech, v době svého studijního pobytu v Německu, objevil otec Bergoglio bavorský votivní obraz ze 17. století nazvaný „Panna Maria rozvazující uzly“ (Maria Knotenlöserin), dílo německého malíře Johanna Melchiora Smidtnera. Obraz je nyní uchováván v kapli románského kostela svatého Petra v Perlachu a je v péči bavorských jezuitů z Augsburgu.

Budoucí papež byl milostným obrazem natolik osloven, že po svém návratu do Argentiny začal tuto formu zbožnosti šířit… a ta se setkala se značným ohlasem zvláště mezi prostými věřícími.

Poté, co se Bergoglio stal arcibiskupem, úctu k Panně Marii rozvazující uzly upevňoval a pokračoval v zasvěcování kaplí k její poctě. Obraz použil také pro svou osobní vizitku, kterou pak rozdával blízkým i vzdáleným. Ti, kdo poprvé vidí obraz Panny Marie rozvazující uzly, jsou překvapeni jejím poněkud neobvyklým znázorněním. Panna Maria totiž není zobrazena s dítětem, ale jako nanebevzatá s nohou na hlavě hada. Cele se soustředí na rozvazování uzlů na stuze, kterou jí podávají dva andělé. 

„Tento obraz,“ vysvětluje historik Falasca, „měl zadavateli zprostředkovat milost znovuobnovení jeho manželství (stuha totiž v té době symbolizovala manželský svazek). Ikonografické pojetí a Mariino gesto mají nicméně mnohem bohatší alegorický význam.“ Bergoglio v této souvislosti připomíná slova Ireneje z Lyonu, který napsal: „Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie; co zauzlila panna Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou.“

Matka Boží tedy byla a je přítomna v každé době jako ta, která rozvazuje uzly provinění a zla. Bergoglio mnohokrát zdůraznil, že „všichni máme ve svých srdcích uzly, nedostatky, a musíme překonávat těžkosti. Náš dobrotivý Otec, který sesílá milosti a rozděluje je mezi své děti, chce, abychom důvěřovali Matce a abychom jí svěřovali uzly našich poklesků, všechny ty spletitosti naší morální bídy, které nám brání ve sjednocení s Bohem. Ona je rozplete, a tak nás přiblíží ke svému synu Ježíšovi. Takový je význam onoho obrazu.“

Zde je text „Modlitby k Panně Marii rozvazující uzly“ v podobě, jak ji nechal vytisknout a rozšířit se svým imprimatur tehdejší biskup z Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio:

Svatá Maria, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad, jak rozplétat zádrhele našeho života.

Navždy zůstáváš naší Matkou a tím napravuješ a osvětluješ spojení, které nás poutá s naším Pánem.

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše, prosíme tebe, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů, ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby) a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků, jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel.

Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria, a rozvaž pouta, která nám brání ve sjednocení s Bohem. Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom v něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách. Amen.

 

Z knihy: 

Kvítky papeže Františka

Andrea Tornielli
Info a běžná cena: brožovaná, 168 s., 229 Kč
Téma: spiritualita
Edice: Inspirace
Vydáno: 2015
Objednací číslo: 101883
Druh zboží: kniha
NovinkaKoupit

 

Anotace knihy
Kniha nenabízí systematické vyprávění o prvních měsících Františkova pontifikátu, ani další teologické analýzy, komentáře a výhledy do budoucna. Kvítky papeže Františka z pera známého vatikanisty Tornielliho obsahují řadu momentek, nenadálých situací a setkání, ale i zajímavé úryvky z papežových kázání, svědectví a záznamy nečekaných telefonátů papeže Františka. Jde tedy o sbírku autentických výroků a příhod, které nám pomohou lépe poznat osobnost papeže Františka - toho, který byl podle svých slov povolán do Říma "z konce světa", nicméně velmi rychle zdomácněl nejen ve Vatikánu, ale především v srdcích křesťanů po celém světě.
Klíčová slova
František I.
Nabídka podobných titulů:
podobné tituly
- tituly od tohoto autora: Tornielli Andrea  
- tituly z této edice: Inspirace
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita
- Tituly ke klíčovým slovům této knihy: František I. 

 

Další tituly k tématu:

 

Novéna k Panně Marii rozvazující uzly

 
Vojtěch Kodet
Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 29,- Kč   více informací >>
Koupit

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly (10x15cm)

 
 
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 12,- Kč   více informací >>
Koupit

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly (15x21cm)

 
 
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 15,- Kč   více informací >>
Koupit

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému