Madeleine Delbrêlová († 1964): Vydávat svědectví o své naději

9.10.2006

Madeleine Delbrêlová († 1964): Vydávat svědectví o své nadějiMy, co na pobřežích máváme kapesníky na rozloučenou těm, kdo odjíždějí do dalekých krajů, si neuvědomujeme, že jsme naloděni na největší loď světa: na loď jménem Církev. Jsme jako slepí, hluší a chromí námořníci.

Plachty se vzdouvají v bouřích milosti, loď přiráží ke břehům zemí bez kříže, a my sedíme v kroužku dole v podpalubí a diskutujeme o tom, co se odehrává na našich dvou čtverečních metrech!
Ale „věčný misionář“, Duch svatý, kráčí uprostřed nás. V tomto podpalubí přeplněném neduživci zjevuje bytostný pohyb církve. Putuje v naší době a vdechuje do srdcí naději na všeobecnou spásu.
Nechme se jím učit.
Naučme se, že Pán k nám přichází po cestě, která vede k druhým.
Naučme se, že přijmout Pána v pravdě znamená předávat ho dál.
Vzpomeňme si, že ve svaté paměti církve je plné setkání duše s Kristem zároveň setkáním s hříšným světem, kandidátem spásy, kterou nelze vyjádřit slovy.
Naučme se, že to nejsou dvě různé lásky: kdo objímá Boha, měl by mít v náručí místo pro svět, a kdo přijímá do srdce tíhu Boha, přijímá tíhu světa.
Vnímejme hlad, který trápí církev ve všech pórech, hlad podobající se chudokrevnosti, hlad po tom, aby cítila, jak všechny buňky jejího těla žijí a napomáhají jeho rozpínání a dorůstání do konečného vzrůstu. (…)
Syny námořníka omrzelo moře! Kéž se v nás probudí lítost nad místy, kde lidé nejsou křesťany, a „posedlost“ cestami, které k nim vedou. (…)
Pane, každý z nás se nachází na jedné z tvých hranic. V každém z nás, ne někde jinde, se má uskutečňovat tvůj růst.
Každý z nás je pískem, který musí propustit vodu pramene, aby se dostala dál: každý z nás je zapáleným polínkem, jímž má oheň prohořet, aby zapálil jiný kus dřeva; každý z nás je oknem, jímž vchází do domu tvé světlo.
Misionáři bez lodi, probuzení ze své strnulosti, ke kterým územím se vydáme, jakými cestami a s jakým poselstvím?
Pane, snažíme se to pochopit, pomoz nám!
 

Autor textu: Madeleine Delbrelová (+1964)
Převzato z: dodatek Čítanka o naději z knihy Kotva naděje od autora Kateřina Lachmanová
Vydalo Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101306-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému