Kým a čím Bůh není?

30.4.2010

Kým a čím Bůh není?Chceme-li mluvit o Bohu, musíme si nejprve uvědomit, že jsme a zůstaneme „analfabety“: Boha nelze popsat ani definovat. A přece mluvíme o Bohu jako o „Protějšku“, jako o tom „odkud“ náš život a naše víra pramení a „kam“ směřuje. Nejde o to, abychom zde reflektovali, jak například mluví o Bohu jednotlivá světová náboženství. Chceme jen krátce nastínit, jak hovoří o Bohu křesťanské poselství víry a jaké možnosti i hranice nám odhaluje.

Vycházíme z toho, že mluvení o Bohu se zakládá na zkušenosti Boha, kterou ovšem nelze ztotožňovat se specifickými náboženskými prožitky. „Jako každá jiná zkušenost, předpokládá sice i zkušenost Boha přítomný prožitek, zároveň je ale něčím více, než takovým prožitkem, neboť máme k dispozici určitou perspektivu zakládající se na zkušenosti, která prožitky třídí a umožní tyto prožitky uchovat v paměti“ (Mildenberg, 434).

Nejdříve krátce popíšeme, čím Bůh pro křesťanskou víru není:

 • Bůh pro nás není nějaký „nejvyšší stavitel světa“, který jednou stvořený svět uvedl do chodu a ponechal jej sám sobě a jemu jednou provždy daným zákonům, a který nad ním bdí už jen jako „morální instance“ a pohání jej k odpovědnosti.
   
 • Bůh není poslední „nejhlubší dimenze“, které bychom se po intenzívním, do nitra zaměřeném nazírání mohli dobrat v naší duši.
   
 • Bůh také není vše pronikající univerzální „duše světa“.
   
 • Bůh rovněž není synonymem pro „utopii světa osvobozeného od všeho útlaku a všeho nepokoje“.
   
 • Bůh není „nějaká vlastnost, nějaký stav nebo nějaká část našeho světa; není ani nejvyšší a „nejdokonalejší jsoucí“ ve stavbě velké „pyramidy bytí“, ani první článek veškerého „řetězce příčin“, který kdysi jednou postrčil všechny ostatní…

Tedy: Bůh nepatří do souvislostí naší skutečnosti, kterou můžeme uchopit svými smysly a svým rozumem. Proto si také nemůžeme vytvořit žádný přiměřený „pojem Boha, na rozdíl od všech ostatních předmětů naší zkušenosti, které můžeme definovat – alespoň v zásadě – přesně podle obsahu a rozsahu“ (Kehl, 71n).

 

kniha: Falešné představy o Bohu
autor: Karl Frielingsdorf
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101504-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému