Křesťan žije na zemi jako host...

23.6.2014

Křesťan žije na zemi jako host,
který ví, co má získat
a čeho se zříci...

Užívá i svého těla tak jako ten, kdo daleko putuje, užívá útulků a příbytků po cestě.

Stará se i o věci světské a o záležitosti místa, v němž se zdržuje, ale příbytek i majetek opouští jako věc pouze užívanou, a aniž by se dal vyvést z míry, ochotně následuje toho, kdo jej z života odvolává, a nemá důvodu se obracet zpátky.

Vzdává sice dík za to, že mu bylo dopřáno na zemi pobýt, ale žehná svému odchodu a dychtí po věčném příbytku. „Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi“ (2 Kor 5,1).

Sv. Klement Alexandrijský (3. století)

 


Z knihy: Hlasy Otců 
Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin

Autor: Pavel strachota
-10894-
Redakčně upraveno

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému