Kdo nemiluje ´z Ducha´, obtížně se vleče životem (Papež František)

30.5.2014

Kdo nemiluje ´z Ducha´, obtížně se vleče životem (Papež František)Láska vyžaduje „celé srdce, duši, ducha a sílu“, neboť Ježíš ví, že kdo takto miluje Boha, jde mu to snadno a samo. Kdo tímto způsobem miluje Boha, i když je sám plný slabostí, pohybuje se lehce, svobodný od vlivu a nátlaku.

Kdo nemiluje „ze srdce a z Ducha“, vleče se obtížně mezi svými spekulacemi a strachem, cítí se pronásledovaný a ohrožený, potřebuje upevnit svou moc, aniž by se zastavil a zvážil důsledky. 

Evangelium nás zve k jednoduché a hluboké lásce, k přikázání, které nás zavazuje milovat druhé „jako sebe sama“ láskou Kristovou a láskou nebeského Otce. Když se však ve jménu Božím či ve jménu čehokoli jiného, ať již reálného či smyšleného, uchylujeme k utlačování a násilí, upadáme do modlářství a nejednáme, jak s námi jedná on. 

Pouze jednoduchost přikázání lásky, trvalé, pokorné a bez marnivých nároků, ale s pevným přesvědčením a odevzdáním se druhým, nás může spasit.


Z knihy: Promluvy z Argentiny
Autor: Jorge Mario Bergoglio - Papež František
Redakčně upraveno
Objednací číslo: -101836-


Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému