Každý někdy procházíme krizí

10.4.2021

Krize je okamžikem volby,
chvílí, která nás staví před rozhodnutí, které musíme udělat.
Všichni jsme v životě měli a i dále budeme mít chvíle krize.
Rodinné, manželské, sociální, pracovní krize. Spoustu krizí.
V mé vlasti je jedno přísloví:
„Když jedeš na koni přes řeku,
nikdy neměň koně uprostřed.“

Ve chvíli krize je třeba vytrvalosti a ztišení.
Setrvat pevně tam, kde jsme.

Není to doba na změny.
Je to chvíle věrnosti:
věrnosti Bohu, věrnosti rozhodnutím,
která jsme učinili předtím,
a rovněž chvíle pro obrácení,
protože věrnost nám může vnuknout nějakou změnu,
která povede k dobru, a ne k tomu,
že se budeme od dobra vzdalovat.

Existují chvíle pokoje a chvíle krize.
My křesťané se máme naučit zacházet s obojím.
Jeden duchovní otec říká,
že krize je procházení ohněm s cílem nabrat sílu.

Ať nám Pán sešle Ducha Svatého,
abychom dovedli odolat pokušením ve chvílích krize,
abychom uměli být věrní tomu prvotnímu,
s nadějí, že poté nadejde chvíle pokoje.

Z knihy:

365 dní s papežem Františkem

Náhled

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému