Kam nás Ježíš posílá? Neexistují žádné hranice

19.4.2020

Kam nás Ježíš posílá?
Zde neexistují žádné hranice,
žádné meze: posílá nás ke všem lidem.
Evangelium je pro všechny,
a ne jenom pro některé.
Není jenom pro ty,
kdo se nám zdají bližší, chápavější, vstřícnější.
Je pro všechny.

Nebojte se jít a nést Krista do všech oblastí, až na okraje společnosti,
a také těm, o kterých si myslíme, že jsou nejvzdálenější, nejlhostejnější.

Pán hledá všechny, chce, aby všichni pocítili jeho hřejivé milosrdenství a lásku.
A zve nás, abychom byli neohroženými misionáři,
ať už se nacházíme kdekoli a ať jsme ve společnosti kohokoli:
v naší čtvrti, ve škole, při sportu nebo když si někam vyrazíme s  přáteli,
když sloužíme jako dobrovolníci nebo na pracovišti.

Ať jsme kdekoli, máme vždycky příležitost dělit se o  radost z evangelia.
Tímto způsobem se chce Pán setkat s každým člověkem.
On z vás chce mít, drazí mladí přátelé, své nástroje, jimiž chce vyzařovat světlo a naději.
On spoléhá na vaši odvahu, na vaši čerstvost a na vaše nadšení.

 

 

 

Z knihy papeže Františka Christus vivit - Kristus žije (redakčně upraveno)

Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další.
 
Náhled

 

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému