Ježíš nehledí především na Zacheovy četné chyby

2.11.2013

Sami zakusíme nesrovnatelně větší štěstí, budeme-li si ve svém okolí všímat spíše dobrého než zlého.

Chyby, jež pozorujeme u jiných, jsou často projekcí chyb vlastních. Co bychom neradi viděli u sebe, přenášíme na někoho jiného. Psychologové upozorňují, že v naší psychice skutečně funguje zvláštní mechanismus, jímž připisujeme své špatné stránky na vrub někomu jinému.
 
Všimneme-li si třísky v oku bratra, bude od nás jen moudré, vyhledáme-li břevno v oku vlastním. Je velmi pravděpodobné, že tříska v oku druhého se jen odštípla od trámu v našem oku. Z chyb, jichž si všímáme u jiných, se můžeme hodně poučit o sobě.
 
Čím více žijeme v lásce, tím méně se zaobíráme nedostatky druhých. Láska přikrývá všechny chyby (Př 10,12). Láska nebere na lehkou váhu motivy jiných a vždycky hledí na to dobré v nich. Když se Ježíš setkává s celníkem Zacheem, nehledí především na jeho četné chyby. Všímá si jeho ukrytých možnosti (viz Lk 19,1-10).
 
Dobro je vždycky pravdivější než zlo. Kdo hledí na hloubku pravdy v druhém, vždycky vidí, že je stvořen k obrazu Božímu: aby miloval a byl milován.
 
Jak ve správné výchově, tak v přátelství existuje prostor k tomu, abychom v pravou chvíli klidně a věcně poukázali na selhání bližního a na jeho slabost. Nejdůležitější je však radovat se z dobrých stránek druhého – nikoliv je závidět, nýbrž vyvolávat je na světlo. Člověk se více vyvíjí, zdůrazňujeme-li mu jeho dobré stránky, než když ho káráme za chyby. Sami zakusíme nesrovnatelně větší štěstí, budeme-li si ve svém okolí všímat spíše dobrého než zlého.
 

  
I Dnes je den boží, Wilfrid Stinissen, rozjímání na každý den


Kniha: I dnes je den Boží, Rozjímání na celý rok
Autor: Wilfrid Stinissen 
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz

- 10721- 
 
 
 
 
 

Některé další tituly k tématu Zacheus:

Zacheus a další biblické příběhy se samolepkami

 
Sally Ann Wrightová, Moira Macleanová
Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 89,- Kč   více informací >>
Koupit
 
 

Malí lidé v Novém zákoně

 
Erich Läufer
Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 95,- Kč   více informací >>
Koupit

Bůh píše i na křivých řádcích

 
Bob Hartman
Druh zboží: kniha
Původce zboží: Karmelitánské nakladatelství
Cena: 129,- Kč   více informací >>
Koupit

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému