Evangelium neříká nic o tom, jak se máme stát lepšími

22.3.2013

Pán neříká: Kdybyste byli velkorysejší, obětavější, nesli byste více ovoce a dělali byste větší pokroky na své cestě. Nežádá nás, abychom se starali o svou cestu, ale abychom se s rozhodností vydali po jeho cestě.

Kdo myslí jen na sebe, zůstává sám  

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek (Jan 12,24). Toto je klíč k evangeliu, jeho shrnutí. Často ta slova přijímáme neosobně jako obecně platící zákon. Kdo ale touží nést ovoce, měl by být ochoten zemřít. Neodumře-li pšeničné zrno, zůstane samo. Mezi lidmi existuje tolik osamělosti částečně i kvůli neochotě akceptovat pravidlo pšeničného zrna. Bez oběti není skutečného společenství. Kdo myslí jen na sebe, zůstává sám.  

Ježíš si přeje, abychom si přestali dělat starosti o sebe  

Ježíšova slova o pšeničném zrnku znamenají ovšem mnohem víc než pouhé neosobní pravidlo. Pán v nich hovoří o sobě. On je tím pravým pšeničným zrnem, jež svou smrtí přináší hojnou úrodu. Neprosí nás, abychom změnili postoj k vlastní smrti, ale přeje si, abychom si přestali dělat starosti o sebe a abychom se ponořili do něho, do jeho smrti.  

Evangelium nás učí, jak být nablízku Ježíšovi

Pán neříká: Kdybyste byli velkorysejší, obětavější, nesli byste více ovoce a dělali byste větší pokroky na své cestě. Nežádá nás, abychom se starali o svou cestu, ale abychom se s rozhodností vydali po jeho cestě. Evangelium neříká nic o tom, jak se máme stát lepšími, zato nás učí, jak být nablízku Ježíšovi a jak umírat jeho smrtí, abychom žili jeho životem.  


  
 
Autor: Wilfrid Stinissen 
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
- 10721- 

Související tituly: 
- tituly z této edice: Malý duchovní život
- Tituly k tomuto tématu: spiritualita

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články