Bůh nás vede k pokladu

16.10.2017

Bůh nás ustavičně vede k tomu podstatnému v životě,
k našemu pokladu v nebi,
který ani mol,
ani rez
nez
ni
čí.

A tímto pokladem je naše láska k němu a k druhým. Všechno v životě totiž pomine (i naše zdraví, životní formy, vše, do čeho jsme v životě vkládali naději a v čem jsme tak úpěnlivě hledali Boží vůli), jen jedno zůstane i za prahem smrti – láska, především milosrdná láska, kterou jsme vetkali do svých skutků, postojů vůči druhým lidem, byť těmi nejnepatrnějšími gesty. Ta nás bude soudit. „Navečer života budeme souzeni podle lásky,“ připomíná svatý Jan od Kříže. Jsou-li základy našeho života nasměrovány na Krista a jeho milosrdenství, nejsou pro nás tato slova hrozbou, ale výzvou a majákem.

Je proto důležité učit se hledět na svůj život z této perspektivy lásky, která jediná je věčná. A i přes mnohé životní překážky a omyly dovolovat Ježíši, ať nás očišťuje a proměňuje jako dobrý vinař, který čistí ratolesti, aby mohly přinášet ještě více ovoce. Kristova láska, spravedlivá a milosrdná zároveň, dovede nás i naše bližní k tomu, že se jednou staneme sami sebou, tedy plně Božími, i kdyby tato proměna měla pokračovat také po smrti v očistci.

 

 

 

 

Z knížky (redakčně upraveno)

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?

Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho dopouští?
Má pro náš život předem určený plán?

 

 

Vojtěch Kodet o knížce „Boží vůle: bludiště, nebo cesta?“

Téma hledání Boží vůle je velmi nesnadné k pojednání a ještě těžší k prožívání. Přináší mnoho otázek a pochybností. S vděčností jsem přečetl tuto knížku a jsem přesvědčen, že všichni, kteří chtějí žít, jak chce Bůh, v ní najdou cennou pomoc pro svůj život.

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému