Bestseller již 1600 let. Aneb proč si přečíst Augustino Vyznání

30.6.2020

Ještě i dnes - šestnáct staletí po svém vzniku (roku 398 po Kristu) - zůstávají Augustinova Vyznání bestsellerem. Je to kniha populární napříč dějinami. Nesmírnou popularitu tohoto spisu lze vysvětlovat tím, že se Augustinovi podařilo vyjevit ze svého nitra cosi velice lidského a známého každému čtenáři, který jen trochu reflektuje vlastní život, který kdy zatoužil po pravdě, po dobru, po kráse a po štěstí. A to je podle Augustina každý člověk.

A co o své knize říká sám sv. Augustin?

“Komu toto vše ale vyprávím?

Jistě ne tobě, můj Bože, 
ale před tvou tváří 
to vypravuji svému pokolení, lidskému pokolení, 
byť okruh lidí, jimž se tento můj spis může dostat do rukou, bude nepatrný.

A proč to dělám?

Abychom se já sám i každý čtenář zamysleli nad tím, 
z jak hluboké propasti k tobě může člověk volat.” (Vyznání II. 3.5.)

 

Kdo ze známých osobností napříč dějinami četl knihu

Ve starověku knihu četli Ennodius, Cassiodorus, Claudianus Mamertus či Řehoř Veliký,

ve středověku Aelred z Rievaulx, Yves ze Chartres, Rupert z Deutzu, Tomáš Akvinský i Bonaventura,

s počínajícím novověkem Petrarca, Jan od Kříže, Terezie z Ávily, ale i Luther a Kalvín,

v době barokní František Saleský, Jansenius i Pascal,

v posledních dvou staletích například Newman, Renan, Nietzsche a Heidegger.

Knihu berou do ruky čtenáři, kteří s Augustinem sdílejí jeho víru, ale i ti, kteří křesťanství odmítají. Augustin se dnes jedněm stává průvodcem, pomáhajícím nalézt pevná místa v nejistém světě (Benedikt XVI., teologové radikální ortodoxie), pro druhé inspirací pro dialog se současným myšlením (Lyotard, Derrida, Boeve, Caputo).

(Z úvodu Davida Vopřady)

 

 

Z knihy

Vyznání (2.vyd)
Vyznání (2.vyd)
Augustin

(redakčně upraveno)

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články