Baziliku Zvěstování v Nazaretě bychom mohli nazvat kostelem mnoha národů.

3.4.2016

Baziliku Zvěstování v Nazaretě
bychom mohli nazvat i kostelem mnoha národů.
Uvnitř kostela i v přilehlých sloupořadích
můžeme kontemplovat desítky obrazů Ježíšovy Matky,
které uctívají různé národy ve všech světadílech.

Tak se naplňuje Micheášovo proroctví: „Budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: ‘Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!’ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude mnoho národů, rozsuzovat mocné kmeny po dlouhou, předlouhou dobu, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit“ (Mich 4,2-4). Přestože Svatá země je trvalou oblastí válek, poutníci kráčející po Ježíšových stopách se vracejí ke svým rodinám do své vlasti a stávají se prvotinou pokoje. 

Pokušení začínat všechno od nuly 

„Krása spasí svět.“ (Fjodor M. Dostojevskij)
 
Poutní bazilika Zvěstování v Nazaretě byla postavena na konci šedesátých let minulého století v místech původního byzantského kostela později přestavěného křižáky. Při vykopávkách v roce 1955 byly důkladně prozkoumány základy obou těchto staveb. Současná stavba vysvěcená roku 1968 je tvořena dvěma prostorami nad sebou: dolní tzv. kryptou a horním kostelem. Horní část působí dojmem, jako by na sobě nesla stopy chaosu a gigantománie této civilizace. Poutník, který sem vstupuje, se ztrácí ve spleti obrovských prostor a v záplavě moderních fresek a mozaik. Tmavé betonové zdi poseté otvory, které měly sloužit podle původního plánu jako příprava k obložení mramorem, působí chladně. Od opláštění tisíců čtverečních metrů stěn ušlechtilým kamenem se ale nakonec upustilo, aby nádhera mramorové výzdoby baziliky Zvěstování netloukla do očí v porovnání s chudobou dnešních obyvatel Nazareta. Proto kostel působí nedokončeným a provizorním dojmem. 
 
Poutník při návštěvě baziliky Zvěstování v Nazaretě bezděky zatouží po bazilice Narození v Betlémě, po její prostotě, průzračnosti a harmonii, po slunečním světle pronikajícím dovnitř řadou malých oken pod stropem. Při porovnání obou míst, vzájemně tak blízkých díky velkým tajemstvím víry, která obě zpřítomňují – zvěstování a narození – člověka napadne: Jaký pokrok učinilo sakrální umění za těch šestnáct staletí od dob Konstantina Velikého po dnešek? Neplyne snad nedostatek harmonie a krásy našich kostelů stavěných v poslední době ze skutečnosti, že jsme se odřízli od velké tradice a že se všechno včetně stavby kostelů snažíme vymýšlet na vlastní pěst? V pohrdání moudrostí největších mistrů stavitelů kostelů z minulosti jsme začali dělat všechno úplně po svém. Pravidlo „modernosti“ začínat od nuly se už nepochybně vymstilo na architektuře oku nelahodících železobetonových svatostánků, ten nazaretský nevyjímaje. Jak se asi pravidlo vymýšlet všechno nanovo vymstí na nás, začneme-li je uplatňovat na manželství, na rodinu, na výchovu dětí, na morálku a na duchovní život? 
 
Poutníkovi se po návštěvě celého „moderního komplexu“ vrátí pokoj ducha teprve v dolním kostele, v jeskyni Zvěstování, která se uchovala v nezměněné podobě od chvíle, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel. Naši praprapravnuci budou při pohledu na baziliku Zvěstování v Nazaretě a na další moderní kostely pátrat po souvislosti mezi stavebním stylem sakrální architektury a naším stylem životním, stejně jako to děláme my dnes ve vztahu k řecké a římské antické kultuře či ke kultuře gotiky a baroka. Pokud bychom se do této reflexe chtěli pustit teď hned, zanechala by v nás hořkou pachuť. 
 
Józef Augustyn 
JERUZALÉMSKÉ MEDITACE
Svědectví poutníka
 
 

Jeruzalémské meditace

Svědectví poutníka
Józef Augustyn
Info a běžná cena: vázaná, 254 s., 239 Kč
Téma: spiritualita, bible
Vydáno: 2009
Objednací číslo: 101465
Druh zboží: kniha
Koupit

Anotace knihy
Jeruzalémské meditace, svědectví poutníka Józefa Augustyna SJ, jsou sborníčkem modlitebních rozjímání a reflexí věnovaných Svaté zemi. K napsání knihy inspiroval autora několikaměsíční pobyt v Izraeli. Přestože text je osobního rázu, nejde o cestovní deník a už vůbec ne o nějaký turistický průvodce po Svaté zemi. Jak už napovídá sám název, jde o sbírku meditací věnovaných zaslíbené zemi – Ježíšově vlasti.
 
Nabídka podobných titulů:
- tituly od tohoto autora: Augustyn Józef  
- Tituly k tomuto tématu: spiritualitabible

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému