Panna Maria Karmelská (svátek 16.7.)

15.7.2020

Původ úcty k Panně Marii Karmelské je spjat s karmelitánským řádem, jehož první členové se přibližně ve 12. století usadili na hoře Karmel ve Svaté zemi (hebrejsky Karmel = Boží vinice). Jedná se o vápencové horské pásmo dlouhé asi pětačtyřicet kilometrů a táhnoucí se od Samaří až k rovině Jisreel. Na hoře Karmelu se nacházejí jeskyně obývané již v prehistorických dobách. Hora se proslavila tím, že na ní prorok Eliáš vyzval Baalovy a Aštartiny kněze k zápasu. V době křižáckých výprav se stala hora Karmel centrem poustevnického života. Latinští karmelitáni, schválení papežem Honoriem III. v roce 1226, zde zasvětili malý kostelík Panně Marii. Když pak byli karmelitáni pronásledováni muslimy, utekli okolo poloviny 14. století z hory Karmel a rozšířili se po celé Evropě.

V karmelitánské tradici je zakořeněn duchovní odkaz na Pannu Marii, který se projevuje v různých formách. Karmelitáni oslovovali Pannu Marii jako „sestru“. Tato skutečnost vzbudila jisté protesty a v 17. století například Jan de Lezana namítal: „Je třeba, aby se karmelitáni od podobného vyjadřování zdržovali a oslovovali Bohorodičku výhradně vznešenými tituly.“ 

 
Michael od svatého Augustina nepočítá s žádnými zvláštními praktikami úcty k Marii, ale s neustálým odkazem na Marii, jakoby s neustálým přílivem/odlivem: „Snažíme se v sobě uchovat a také neustále živit synovské, něžné a nevinné zaměření duše, láskyplný nádech a výdech k Marii, jako k milované Matce a ženě, v níž má Bůh zalíbení. Tímto způsobem se zrodí jemný příliv a odliv lásky duše k ní, a od ní k Bohu.“  Michael chápe Karmel v jeho vztahu k Panně Marii jako věc předobrazenou v obláčku, který viděl Eliáš a který byl příslibem deště v době trvalého sucha. Ve skutečnosti Marie bydlela poblíž Karmelu, neboť Nazaret je od něj vzdálen jen asi třicet kilometrů. Karmel je vnímán jako symbol Mariiny přítomnosti v duchovním životě. Liturgická mešní modlitba v den památky Panny Marie Karmelské se obrací na Boha Otce s prosbou, aby „přivedl věřící bezpečně ke svaté hoře, k Ježíši Kristu“. 
 
Svátek Panny Marie Karmelské se slaví dne 16. července a byl ustanoven ještě před rokem 1386. Na celou církev ji rozšířil papež Benedikt XIII. v roce 1726 a ve všeobecném kalendáři byla uchována i za reformy Pavla VI. po 2. vatikánském koncilu. 
 

 
Svatí na každý denZ knihy:
 Svatí na každý den - III. svazek

Další knihy k tématům: slova: Terezie od Dítěte Ježíše Terezie od Ježíše Jan od Kříže karmelitáni mystika

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému